Névkereső - Nevek.wqw.hu

Név keresése:

Névnapok 2024 július 17.

Naptári névnapok július 17.

Elek

Nevek E - É kezdőbetűvel vitatott,
Az Elek vitatott eredetű férfinév, a görög Alexiosz (Alex) magyar megfelelője, más vélemény szerint azonban az ismeretlen eredetű régi magyar Velek személynévből származik.
Elek névnap és névnapi képeslapok

Endre

Nevek E - É kezdőbetűvel magyar, alakváltozat,
Az Endre férfinév a magyarban az András név alakváltozata. Vélhetően az Andreas név Magyarországon használt latin Endreas alakjából keletkezett, vagy a német Enders, Endres formából származik. Más vélemények szerint szláv eredetű név. Magyar oklevelekben Endre, Endree, Endreh, Hendre alakváltozatokban már a 11. század közepétől előfordult. A Czucor-Fogarasi Nagyszótár szerint hellén (ógörög) eredetű mind az Endre, mind pedig az András alak.
Endre névnap és névnapi képeslapok

Naptárban nem szereplő névnapok július 17.

Ajándék

Nevek A - Á kezdőbetűvel régi magyar,
Az Ajándék magyar eredetű női név. Jelentése: Isten örömet szerző ajándéka.
Ajándék névnap és névnapi képeslapok

Alexia

Nevek A - Á kezdőbetűvel görög, latin,
Az Alexia a görög eredetű Alexander névvel rokon, latin Alexius rövidült alakjának, az Alex férfinév női párja. Jelentése: védő.
Alexia névnap és névnapi képeslapok

Bánk

Nevek B kezdőbetűvel régi magyar,
A Bánk magyar eredetű férfinév, az egykori méltóságnévből, a Bán-ból képződött -k kicsinyítőképzővel.
Bánk névnap és névnapi képeslapok

Celina

Nevek C kezdőbetűvel angol,
A Celina angol eredetű női név, valószínűleg a latin eredetű francia Céline megfelelője, mely a Celeszta névvel rokon, de lehet a Marcellina angol becézője is.
Celina névnap és névnapi képeslapok

Cettina

Nevek C kezdőbetűvel török, női pár,
A Cettina női név, török Cetin férfinév női párja. Jelentése: tüzes, élénk.
Cettina névnap és névnapi képeslapok

Cirill

Nevek C kezdőbetűvel görög, latin,
A Cirill görög eredetű férfinév; a Kürillosz név latin Cyrillus változatának a rövidülése. Jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt.
Cirill névnap és névnapi képeslapok

Donáta

Nevek D kezdőbetűvel latin, női pár,
A Donáta a Donát férfinév női párja.
Donáta névnap és névnapi képeslapok

Dzsesszika

Nevek DZS kezdőbetűvel héber, bibliai, angol,
A Dzsesszika női név a héber eredetű bibliai Jiszká névből származó angol név átvétele. A név angol formája Shakespeare A velencei kalmár című művéből vált ismertté. Jelentése: Isten rátekint.
Dzsesszika névnap és névnapi képeslapok

Kirill

Nevek K kezdőbetűvel görög,
A Kirill férfinév, a név görög eredetijéből származik.
Kirill névnap és névnapi képeslapok

Leon

Nevek L kezdőbetűvel görög,
A Leon a Leo- kezdetű nevek becéző alakja a görög nyelvben. Jelentése: oroszlán.
Leon névnap és névnapi képeslapok

Leó

Nevek L kezdőbetűvel görög, latin,
A Leó görög eredetű férfinév, a Leon rövidülése. Jelentése: oroszlán.
Leó névnap és névnapi képeslapok

Lionel

Nevek L kezdőbetűvel francia, alakváltozat,
A Lionel a Leon név Lion alakváltozatának francia kicsinyítőképzős formája.
Lionel névnap és névnapi képeslapok

Lotti

Nevek L kezdőbetűvel német, angol, becéző,
A Lotti női név a francia Charlotte (magyarul: Karola, Karolina) névnek a német és angol becenevévől származik.
Lotti névnap és névnapi képeslapok

Magdaléna

Nevek M kezdőbetűvel héber, bibliai,
A Magdaléna héber eredetű, bibliai név. Jelentése Magdala városából származó nő. A város neve arameus származású, jelentése torony, bástya. Az Árpád-kori oklevelekben Magdalina és Magdalena formában fordult elő.
Magdaléna névnap és névnapi képeslapok

Magdolna

Nevek M kezdőbetűvel héber, magyar, alakváltozat,
A Magdolna női név, a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata.
Magdolna névnap és névnapi képeslapok

Magdó

Nevek M kezdőbetűvel magyar, becenévből önállósult,
A Magdó női név a Magdolna név magyar becenevéből önállósult.
Magdó névnap és névnapi képeslapok

Marcellina

Nevek M kezdőbetűvel becéző, továbbképzés,
A Marcellina női név a Marcella becéző továbbképzése.
Marcellina névnap és névnapi képeslapok

Mariella

Nevek M kezdőbetűvel héber, olasz,
A Mariella a Mária olasz kicsinyítőképzős formája.
Mariella névnap és névnapi képeslapok

Marinka

Nevek M kezdőbetűvel magyar, szláv, becenévből önállósult,
A Marinka a Mária magyar és szláv becenevéből önállósult női név.
Marinka névnap és névnapi képeslapok

Marion

Nevek M kezdőbetűvel francia, alakváltozat,
A Marion a Mária francia alakváltozatából származik.
Marion névnap és névnapi képeslapok

Marióra

Nevek M kezdőbetűvel román, alakváltozat,
A Marióra a Mária román alakváltozatából származik.
Marióra névnap és névnapi képeslapok

Mariska

Nevek M kezdőbetűvel becenévből önállósult,
A Mariska a Mária becenevéből önállósult női név.
Mariska névnap és névnapi képeslapok

Marléne

Nevek M kezdőbetűvel német,
A Marléne női név németben keletkezett, a Maria, Magdalene nevek összevonásaként.
Marléne névnap és névnapi képeslapok

Mária

Nevek M kezdőbetűvel héber, bibliai,
A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam (Mirjám) volt, ez a görög és latin bibliafordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Lehetséges jelentései: mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, illetve keserű(ség). A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos.
Mária névnap és névnapi képeslapok

Ond

Nevek O - Ó kezdőbetűvel régi magyar,
Az Ond férfinév régi magyar személynév. az ón vagy a régi ó (régi, múltbeli, öreg) szó kicsinyítőképzős származéka, így tehát a jelentése ónocska vagy kis öreg, ez utóbbi a valószínűbb. Török szóból való származtatása vitatott.
Ond névnap és névnapi képeslapok

Robertó

Nevek R kezdőbetűvel olasz, alakváltozat,
A Robertó a Róbert olasz alakváltozata.
Robertó névnap és névnapi képeslapok

Robin

Nevek R kezdőbetűvel angol, becenévből önállósult,
A Robin a Róbert angol becenevéből önállósult férfinév.
Robin névnap és névnapi képeslapok

Robinzon

Nevek R kezdőbetűvel név továbbképzés,
A Robinzon férfinév a Robin névből képzett családnév, ami utónévként is használatos. Jelentése: Robin fia.
Robinzon névnap és névnapi képeslapok

Róbert

Nevek R kezdőbetűvel germán,
A Róbert férfinév a germán Hrodebert, Rodebert nevekből származik. Jelentése: dicsőség, hírnév + fényes, híres.
Róbert névnap és névnapi képeslapok

Ruszalka

Nevek R kezdőbetűvel orosz, becéző,
A Ruszalka női név a Ruszlána név orosz becenevéből származik.
Ruszalka névnap és névnapi képeslapok

Ruszlán

Nevek R kezdőbetűvel török, orosz,
A Ruszlán férfinév török eredetű orosz névből származik. Jelentése: oroszlán.
Ruszlán névnap és névnapi képeslapok

Ruszlána

Nevek R kezdőbetűvel orosz, női pár,
A Ruszlána női név az orosz eredetű Ruszlán férfinév női párja. A Ruszlán név jelentése: oroszlán.
Ruszlána névnap és névnapi képeslapok

Sarolta

Nevek S kezdőbetűvel magyar, alakváltozat,
A Sarolta a Sarolt név alakváltozata. Később a Károly férfinév francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítására kezdték használni. A Sára névvel csak önkényesen kapcsolták össze.
Sarolta névnap és névnapi képeslapok

Szabolcs

Nevek SZ kezdőbetűvel ismeretlen,
A Szabolcs ismeretlen eredetű régi magyar személynév. Egyesek szerint a nyest jelentésű coboly szóból származik, más vélemények szerint a szab, kötelezettséget, mértéket megállapít, rögzít ige Árpád-kori származéka. a 19.-20. század fordulóján több névvel együtt újították fel. Egykor Szabócs alakban is előfordult. Hangtanilag a szabir szó kicsinyítő képzős alakja is lehet.
Szabolcs névnap és névnapi képeslapok

Szalárd

Nevek SZ kezdőbetűvel szláv, régi magyar,
A Szalárd férfinév szláv eredetű régi magyar személynév, valószínűleg összefügg a Szórád, Zoárd, Zuárd nevekkel.
Szalárd névnap és névnapi képeslapok

Szegfű

Nevek SZ kezdőbetűvel magyar, újabb keletű, névalkotás, virágnévből,
A Szegfű női név újabb keletű névalkotás a szegfű virágnévből.
Szegfű névnap és névnapi képeslapok

Szelemér

Nevek SZ kezdőbetűvel régi magyar,
A Szelemér régi magyar személynév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered. Jelentése: ivadék, sarj, leszármazott.
Szelemér névnap és névnapi képeslapok

Szólát

Nevek SZ kezdőbetűvel régi magyar, alakváltozat,
A Szólát férfinév a Szórád név régi magyar alakváltozata.
Szólát névnap és névnapi képeslapok

Szórád

Nevek SZ kezdőbetűvel szláv, régi magyar,
A Szórád férfinév szláv eredetű régi magyar személynév. A Szent István korában Magyarországra érkezett lengyel hitvallónak, Remete Szent Andrásnak az eredeti, latinosan Zoeardus formában írt nevéből származik.
Szórád névnap és névnapi képeslapok

Veszta

Nevek V - W kezdőbetűvel görög, latin,
A Veszta a görög Hesztia, Vesztia latin változatából származik. A név egy
Veszta névnap és névnapi képeslapok

Vetúria

Nevek V - W kezdőbetűvel latin, női pár,
A Vetúria női név latin Veturius férfinév női párja. Jelentése: idős, koros.
Vetúria névnap és névnapi képeslapok

Zoárd

Nevek Z kezdőbetűvel régi magyar, alakváltozat,
A Zoárd férfinév régi magyar személynév, valószínűleg a Szórád alakváltozata.
Zoárd névnap és névnapi képeslapok

Zoárda

Nevek Z kezdőbetűvel újabb keletű, latinos, női pár,
A Zoárda női név, a Zoárd férfinév újabb keletű, latinos nőiesítése.
Zoárda névnap és névnapi képeslapok

Zobor

Nevek Z kezdőbetűvel szláv,
A Zobor férfinevet valószínűleg Anonymus tette személynévvé a Nyitra melletti Zobor hegy nevéből, ami szláv eredetű, és a jelentése gyűlés, gyülekezet, ami remeték, szerzetesek gyülekezőhelyére utal.
Zobor névnap és névnapi képeslapok

Zuárd

Nevek Z kezdőbetűvel alakváltozat,
A Zuárd férfinév a Zoárd név alakváltozata.
Zuárd névnap és névnapi képeslapok
Mai névnapok
Névnapok 2024 július 20. szombat
Tegnap: Emília, névnap volt!
Holnap Dániel, Daniella, névnap lesz!
Boldog névnapot minden kedves névnapos látogatónak!
Toplista